batzordeak


                               

           

 

Sindikatuek, ondorengo Batzordeen bitartez, hartuko dute parte Enpresaren martxan          

 

ZIRKULAZIOAREN SEGURTASUNA

GIZARTE LAGUNTZAK - ATENCIONES SOCIALES

LANPOSTUEN BALORAPENA - VALORACION DE PUESTOS DE TRABAJO

LAN OSASUNA ETA SEGURTASUNAITZULI